FEATURED

Cloudflare и Hugging Face влизат в партньорство за по-лесно внедряване на AI

Водещата компания за облачни услуги, Cloudflare, обяви сътрудничество с Hugging Face, което има за цел да направи внедряването на приложения с изкуствен интелект по-бързо и по-достъпно от всякога.