Обяви за работа Изкуствен Интелект (AI Jobs) - AI Bulgaria

Тук ще намерите най-актуалните, предлагани обяви за работа (AI Jobs) в сферата на Изкуствения Интелект (AI|ИИ) в България, включително позиции като:

 

Artificial Intelligence Specialist (Специалист по изкуствен интелект), Machine Learning Engineer (Инженер по машинно обучение), Data Scientist/Engineer (Специалист/Инженер по данни), AI Engineer (Инженер по изкуствен интелект), Software Engineer Generative AI (Инженер софтуер за генеративен AI), AI Python Developer (Разработчик на Python за AI), Cloud Data & ML Platform Engineer (Инженер за облачни данни и платформа за машинно обучение).

 

Както и други в областите: AI/LLM/ML/NLP/DL/RL/SL/CV/ANN/MLOps.