FEATURED

Контекстен прозорец или как големите езикови модели като GPT-4 „виждат“

Понятието „контекстен прозорец“ е ключово за разбирането на начина по който работят големите езикови модели (LLM), като ChatGPT на OpenAI.

FEATURED

IBM планира да обучи 2 милиона души в областта на AI до 2026 г. – включете се безплатно

IBM залага на масово обучение в изкуствения интелект: 2 милиона души до 2026 г. – открийте как да станете един от тях.

FEATURED

Топ 5 безплатни AI курсове за начинаещи през 2023

Представяме ви топ 5 безплатни курсове по изкуствен интелект за начинаещи през 2023 година.

FEATURED

Следващата стъпка в AI: AGI и бъдещето на технологията

Как Изкуственият общ интелект (AGI) обещава да преобрази света, който познаваме и защо е следващата технологична революция.

FEATURED

Големите езикови модели (LLM): Основи и приложения

Големите езикови модели (LLM), като GPT-4 на OpenAI, са изключително мощни инструменти, основани на изкуствения интелект (AI), които са обучени да обработват и генерират текст на естествен език.

FEATURED

Изкуствения интелект (AI): Основи и приложения

Изкуствения интелект (AI) е област от компютърните науки, която се занимава със създаването на интелигентни машини, способни да изпълняват задачи, които обикновено изискват човешки интелект.

FEATURED

Невронни мрежи (NN): Основи и приложения

Невронните мрежи (Neural networks) са ключова технология в областта на изкуствения интелект (AI), която имитира функциите на човешкия мозък с цел да „научи“ от данни и да подобрява своите решения и прогнози.

FEATURED

Генеративни предварително обучени трансформатори (GPT) и архитектурата зад моделите

Генеративните предварително обучени трансформатори са ключова концепция в областта на изкуствения интелект, която позволява машините да разбират и генерират текст на човешки език.

FEATURED

Компютърно зрение (CV): Основи и приложения

Компютърното зрение (Computer Vision) е специализирана област в изкуствения интелект (A), която обучава машините да „виждат“ и интерпретират визуалната информация от околната среда.

FEATURED

Обработка на естествен език (NLP): Основи и приложения

Обработка на естествен език (Natural Language Processing) е ключова област от изкуствения интелект, която се фокусира върху взаимодействието между човека и машината чрез езика.