FEATURED

Deep Learning

„Deep Learning“е задълбочена книга по дълбокото обучение, Публикувана през 2016, книгата покрива широк диапазон от теми в областта на дълбокото обучение и изкуствения интелект (AI)

Линк към Книгата     Повече детайли