FEATURED

OpenAI разработва софтуер за управление на устройства и автоматизиране на задачи

Според информацията софтуерът, разработван от OpenAI, ще изпълнява сложни задачи въз основа на човешки команди, без нужда от надзор.