FEATURED

Големите езикови модели (LLM): Основи и приложения

Големите езикови модели (LLM), като GPT-4 на OpenAI, са изключително мощни инструменти, основани на изкуствения интелект (AI), които са обучени да обработват и генерират текст на естествен език.