FEATURED

AI Cluster Bulgaria: За устойчива AI екосистема в България

AI Cluster Bulgaria работи за изграждане на устойчива AI екосистема в България, като подкрепя образованието, сътрудничеството и иновациите.

FEATURED

Life 3.0: Being Human in the Age of Artificial Intelligence

Макс Тегмарк, изтъкнат шведско-американски физик, космолог и изследовател в областта на машинното обучение, е автор на провокативната книга „Life 3.0: Да бъдеш човек в ерата на изкуствения интелект“.

Линк към Книгата     Повече детайли
FEATURED

RunwayML

Runway използва изкуствен интелект, за да даде ново направление на човешката креативност и забавление.

Към Уебсайта