FEATURED

Невронни мрежи (NN): Основи и приложения

Невронните мрежи (Neural networks) са ключова технология в областта на изкуствения интелект (AI), която имитира функциите на човешкия мозък с цел да „научи“ от данни и да подобрява своите решения и прогнози.

FEATURED

Надзорно обучение (SL): Основи и приложения

Надзорното обучение (Supervised Learning) е основна категория в машинното обучение, където моделът се обучава върху предварително етикетирани данни.