FEATURED

Sora от OpenAI, „ChatGPT моментът“ на AI видео генераторите

OpenAI описва Sora като „основополагащ модел, който може да разбира и симулира реалния свят, което е важна стъпка към постигането на изкуствен общ интелект (AGI).“