FEATURED

Mistral представи Codestral – специализиран модел за генериране на програмен код

Codestral е отворен модел с 22 млрд. параметъра и контекстен прозорец от 32 хиляди токена, обучен на над 80 програмни езика.

FEATURED

Cloudflare и Hugging Face влизат в партньорство за по-лесно внедряване на AI

Водещата компания за облачни услуги, Cloudflare, обяви сътрудничество с Hugging Face, което има за цел да направи внедряването на приложения с изкуствен интелект по-бързо и по-достъпно от всякога.

FEATURED

Stability AI и Tripo AI представиха нов модел за трансформиране на изображения в 3D

Разработеният от двете компании модел, наречен TripoSR, може да генерира висококачествени 3D модели от изображения.

FEATURED

Hugging Face представи алтернатива на персонализираните GPT-та на OpenAI

Услугата се нарича Hugging Chat Assistants и позволява създаването на персонализирани асистенти базирани на отворени AI модели.

FEATURED

Stability представи нов AI асистент за кодиране

Лондонската компания за изкуствен интелект с отворен код Stability AI представи StableCode 3B – езиков модел за генериране на код.

FEATURED

DreamStudio

DreamStudio от StabilityAI ви позволява да създавате, редактирате и модифицирате изображения с помощта на AI.

Към Уебсайта
FEATURED

Stable Diffusion SDXL и DreamStudio

Използвайте най-новия модел Stabile Diffusion SDXL на платфомата DreamStudio