FEATURED

Дълбоко обучение (DL): Основи и приложения

Дълбокото обучение (Deep Learning) е подобласт на машинното обучение, която се фокусира върху използването на невронни мрежи с много слоеве, известни като дълбоки невронни мрежи.