FEATURED

Ненадзорно обучение (UL): Основи и приложения

Ненадзорно обучение (Unsupervised Learning) е вид машинно обучение, при който компютърните програми учат самостоятелно да откриват и разпознават общи шаблони и характеристики в събраните данни, без да им предоставяме конкретни указания или отговори за справка.