FEATURED

Childish: Българска компания с фокус върху Data Science и AI

Childish е българска компания с богат технологичен опит в софтуерните решения, изкуствения интелект и обработката на данни.

FEATURED

Meta SeamlessM4T: Преодоляване на езиковите бариери

Meta представи SeamlessM4T – иновативен преводач, който комбинира многоезичен превод чрез различни модалности и поддържка до 100 езика.