FEATURED

Усилено на обучение (RL): Основи и приложения

Усилeно обучение (Reinforcement Learning) е под домейн на изкуствения интелект, който се фокусира върху обучението на машини да вземат решения.