FEATURED

Adobe въвежда AI асистент в Reader и Acrobat

Инструментът предлага функции като отговаряне на въпроси, анализ на документи, създаване на резюмета и други.