FEATURED

AI Cluster Bulgaria: За устойчива AI екосистема в България

AI Cluster Bulgaria работи за изграждане на устойчива AI екосистема в България, като подкрепя образованието, сътрудничеството и иновациите.