FEATURED

Nvidia добавя нови AI модели към безплатното си приложение ChatRTX

В допълнение към съществуващите Mistral и Llama, ChatRTX вече разполага с моделите Gemma на Google, както и CLIP и Whisper от OpenAI.