FEATURED

Google въвежда нови функции с изкуствен интелект в Chrome

Те са експериментални и първоначално ще бъдат достъпни само в САЩ, като на по-късен етап ще бъдат налични и в други държави.