FEATURED

Нова AI система превръща филма „Тя (Her)“ в реалност

Hume AI, базиран в Ню Йорк стартъп, представи Empathic Voice Interface (EVI) – първият разговорен изкуствен интелект с емоционална интелигентност.