FEATURED

DeepMind FunSearch: Огромен пробив в математиката и компютърните науки

Изследователи от Google DeepMind твърдят, че са направили първото в света научно откритие с помощта на голям езиков модел (LLM).