FEATURED

Нова система за изкуствен интелект превръща мисли в текст

Технологията обещава да помогне на хора със затруднения в говора, както и да открие нови възможности за взаимодействие между хора и машини.