FEATURED

Meta представи нов AI генератор на изображения

Компанията е използвала милиарди публично достъпни снимки от Facebook и Instagram, за да обучи модела за генериране на изображения.