FEATURED

Microsoft обяви редица нововъведения в Copilot и AI търсене в Bing

Microsoft интегрира GPT-4 Turbo в Copilot и въвежда новата експериментална функция в търсачката Bing, наречена „Deep Search“.