FEATURED

Nvidia добавя нови AI модели към безплатното си приложение ChatRTX

В допълнение към съществуващите Mistral и Llama, ChatRTX вече разполага с моделите Gemma на Google, както и CLIP и Whisper от OpenAI.

FEATURED

Nvidia стартира приложение за създаване на чатботове

То се нарича „Chat with RTX“ и позволява създаването на чатботове с помощта на големи езикови модели (LLM), подобно на персонализираните GPT-та на OpenAI.