FEATURED

Anthropic представи Claude 2.1 с контекстен прозорец от 200,000 токена

Anthropic, един от най-големите конкуренти на OpenAI, пусна подобрена версия на своя водещ голям езиков модел (LLM).

FEATURED

Poe

Poe е платформа разработена от Quora, която предлага възможност за взаимодействие с различни AI чатботове.

Към Уебсайта