FEATURED

OpenAI сформира нов екип за безопасност на AI

Подходът на OpenAI към безопасността на AI включва няколко екипа, фокусирани върху различни аспекти на управлението на риска.