FEATURED

Scary Smart

Мо Гаудат разглежда предизвикателствата на AI технологията и предоставя план за защита на човечеството в ‘Scary Smart’.

Линк към Книгата     Повече детайли