FEATURED

Stability AI представи своя нов AI модел за генериране на музика

Stability AI, лондонската компания, която стои зад популярния генератор на изображения Stable Diffusion, представи Stable Audio 2.0.