FEATURED

Stability AI представи модел за генериране на изображения в реално време

Stability AI представи SDXL Turbo – AI модел, който генерира изображения от текст в реално време.

FEATURED

Как да използваме Clipdrop и Stable Diffusion XL 0.9

Създавайте на впечатляващи визуализации с ClipDrop и Stable Diffusion XL 0.9. Научете за какво още може да го използвате.

FEATURED

Stable Diffusion SDXL и DreamStudio

Използвайте най-новия модел Stabile Diffusion SDXL на платфомата DreamStudio