FEATURED

OpenAI дава дългосрочна памет на ChatGPT

Функцията, наречена „Memory“ ще позволи на потребителите изрично да кажат на ChatGPT да запомни нещо или да го оставят сам да избере подробности.