FEATURED

Stability AI и Tripo AI представиха нов модел за трансформиране на изображения в 3D

Разработеният от двете компании модел, наречен TripoSR, може да генерира висококачествени 3D модели от изображения.