AI Bulgaria AI Bulgaria

Над 70% от учителите в България все още не използват изкуствен интелект

учителите AI

72% от учителите в България все още не използват изкуствен интелект (AI) в своята практика. Това сочат резултатите от проучване, проведено от Сдружение „Образование без раници“ сред учители и училищни ръководства в цялата страна.

Една четвърт от учителите използват инструменти за генеративен изкуствен интелект като ChatGPT и Bing няколко пъти месечно или седмично. 41% от от анкетираните никога не са използвали подобни инструменти. 31% са опитвали поне веднъж, но не са продължили да ги използват редовно. 21% оценяват ползите потенциалните ползи от изкуствения интелект с ниска оценка.

От друга страна 45% от представители на административни екипи на училищата използват изкуствен интелект няколко пъти седмично или месечно.

На въпроса „Ако използвате ChatGPT или Bing Chat, с каква цел?“ най-често срещаният отговор е „Създаване на задачи, тестове и други образователни ресурси за моите ученици„, както от учителите (63% от използващите инструменти на AI), така и от училищните администратори (над 47%).

Представителите на училищните административни екипи по-често посочват „Административни дейности, като писане на имейли, доклади и др.“ като начин за използване на AI.

Създаване на уроци, планове на уроци и т.н. за моята преподавателска работа“ е посочено от 27% от учителите и 13% от училищните администратори, използващи изкуствен интелект.

20% от администраторите и 6% от учителите посочват, че използват ChatGPT или Bing Chat за „Всичко посочено.“

Съществува и разделение между столицата и другите региони. Само 7% от анкетираните в София са посочили, че никога не са използвали инструменти като ChatGPT и Bing Chat. В селата, градовете и областните градове този брой е 23-25%. Над 64% от анкетираните от София и 42-50% от анкетираните в другите видове населени места редовно използват изкус.

Данните също така показват, че в образователния сектор има пропуски в професионалното развитие и готовността за работа с изкуствен интелект.

На въпроса „Във Вашето училище провеждали ли сте обучения с външни експерти или организации, за да въведете темата за изкуствения интелект или да подкрепите използването му?

73% от представителите на административните училищни екипи са отговорили: „Не са организирани или планирани такива обучения.“ Само 12% от училищните ръководители в страната са избрали отговора „Планирано е и предстои.“

Проучването също така сочи, че учителите са отчуждени от въпросите за дигитализацията в училищата и много от тях не са запознати с процесите на дигитализация в своите училища. Само около 53 % от училищата са назначили координатори или ръководители по ИКТ, което означава, че около половината от училищата са потенциално по-добре подготвени за интегриране на новите технологии.

Последвайте ни в социалните мрежи – Facebook, Instagram, X и LinkedIn!

Можете също така да ни намерите и последвате и в Google News Showcase.

Остави коментар

Абонирайте се за нашите седмични бюлетини

Получавайте всяка неделя в 10:00ч последно публикуваните в сайта статии

Бюлетини: