FEATURED

МОН публикува ръководство за използване на изкуствен интелект в образованието

Инициативата е част от усилията на МОН да подкрепи учителите в използването на новите технологии, и няма задължителен или обвързващ характер.