FEATURED

IBM планира да обучи 2 милиона души в областта на AI до 2026 г. – включете се безплатно

IBM залага на масово обучение в изкуствения интелект: 2 милиона души до 2026 г. – открийте как да станете един от тях.

FEATURED

Google Scholar: Източникът на водещи научни изследвания в областта на AI

Открийте най-новите научни изследвания в областта на изкуствения интелект чрез Google Scholar.

FEATURED

Компютърно зрение (CV): Основи и приложения

Компютърното зрение (Computer Vision) е специализирана област в изкуствения интелект (A), която обучава машините да „виждат“ и интерпретират визуалната информация от околната среда.

FEATURED

Машинното обучение (ML): Основи и приложения

Машинното обучение (Machine Learning) е ключова под дисциплина на изкуствения интелект (AI), която се занимава с изучаването и разработването на алгоритми, които могат да се „научат“ от данни и да правят точни прогнози на основата на тези данни.

FEATURED

Дълбоко обучение (DL): Основи и приложения

Дълбокото обучение (Deep Learning) е подобласт на машинното обучение, която се фокусира върху използването на невронни мрежи с много слоеве, известни като дълбоки невронни мрежи.

FEATURED

Надзорно обучение (SL): Основи и приложения

Надзорното обучение (Supervised Learning) е основна категория в машинното обучение, където моделът се обучава върху предварително етикетирани данни.