FEATURED

Smart Soft Healthcare: AI решения в областта на радиологията

Smart Soft Healthcare e българска компания, използваща AI технологии и медицинска експертиза за точни ЯМР диагнози на гръбначни заболявания.

FEATURED

Компютърно зрение (CV): Основи и приложения

Компютърното зрение (Computer Vision) е специализирана област в изкуствения интелект (A), която обучава машините да „виждат“ и интерпретират визуалната информация от околната среда.