FEATURED

Nvidia добавя нови AI модели към безплатното си приложение ChatRTX

В допълнение към съществуващите Mistral и Llama, ChatRTX вече разполага с моделите Gemma на Google, както и CLIP и Whisper от OpenAI.

FEATURED

Perplexity AI представи Enterprise Pro – ново предложение за бизнеса

Perplexity AI, стартъп, предлагащ иновативна търсачка с изкуствен интелект (AI), обяви пускането на Perplexity Enterprise Pro – нов пакет за бизнеса.

FEATURED

Нов тип AI чипове демонстрират невероятна скорост при изпълнение на езикови модели

Американската компания Groq представи нов тип чипове за изкуствен интелект, наречени Language Processing Unit™ (LPU) или Language Inference Engine™.

FEATURED

INSAIT представи BGGPT-7B-Instruct-v0.1 – първият отворен модел от серията BgGPT

Моделът е достъпен в HuggingFace, като INSAIT заяви, че през следващите седмици ще пусне подобрени модели от серията BgGPT.

FEATURED

Hugging Face представи алтернатива на персонализираните GPT-та на OpenAI

Услугата се нарича Hugging Chat Assistants и позволява създаването на персонализирани асистенти базирани на отворени AI модели.