FEATURED

Cohere пусна мощен AI модел за бизнеса

Cohere, един от водещите стартъпи в областта на изкуствения интелект, представи своя нов езиков модел, наречен Command-R.

FEATURED

Нов тип AI чипове демонстрират невероятна скорост при изпълнение на езикови модели

Американската компания Groq представи нов тип чипове за изкуствен интелект, наречени Language Processing Unit™ (LPU) или Language Inference Engine™.

FEATURED

Hugging Face представи алтернатива на персонализираните GPT-та на OpenAI

Услугата се нарича Hugging Chat Assistants и позволява създаването на персонализирани асистенти базирани на отворени AI модели.

FEATURED

Brave Search въвежда нов AI инструмент за програмисти

CodeLLM използва мощта на големите езикови модели (LLM), за да предоставя задълбочени и точни резултати при заявки за кодиране.