FEATURED

Stability AI представи своя нов AI модел за генериране на музика

Stability AI, лондонската компания, която стои зад популярния генератор на изображения Stable Diffusion, представи Stable Audio 2.0.

FEATURED

Stability AI и Tripo AI представиха нов модел за трансформиране на изображения в 3D

Разработеният от двете компании модел, наречен TripoSR, може да генерира висококачествени 3D модели от изображения.

FEATURED

Stability AI представи Stable Diffusion 3

Главният изпълнителен директор на компанията, Емад Мостаке, заяви, че моделът използва архитектура, подобна на Sora (новият модел за видео на OpenAI).

FEATURED

Stability представи нов AI асистент за кодиране

Лондонската компания за изкуствен интелект с отворен код Stability AI представи StableCode 3B – езиков модел за генериране на код.

FEATURED

Stability AI представи модел за генериране на изображения в реално време

Stability AI представи SDXL Turbo – AI модел, който генерира изображения от текст в реално време.

FEATURED

Нова ера в генеративното AI видео от Pika Labs

Днес Pika Labs, стартъп, специализиран в създаването на видео с изкуствен интелект, обяви ранен достъп до Pika 1.0.

FEATURED

Anthropic представи Claude 2.1 с контекстен прозорец от 200,000 токена

Anthropic, един от най-големите конкуренти на OpenAI, пусна подобрена версия на своя водещ голям езиков модел (LLM).

FEATURED

Stability AI стартира модел за генериране на видео

Базираният в Лондон стартъп за изкуствен интелект с отворен код обяви Stable Video Diffusion – AI модел за генеративно видео.

FEATURED

OpenAI представя DALL·E 3, ChatGPT вече може да генерира и изображения

OpenAI представя DALL·E 3, по- добро качество на изображенията, интеграция с ChatGPT и нови мерки за съгурност.

FEATURED

Stable Audio: Нов инструмент за музиканти от Stability AI

Stability AI представя Stable Audio, платформа за генериране на музика и звукови ефекти с помощта на изкуствен интелект.