AI Bulgaria AI Bulgaria

Топ 5 безплатни AI курсове за начинаещи през 2023

Топ 5 безплатни AI

През 2023 година, потенциалът за развитие в областта на изкуствения интелект (AI) е огромен, особено в чужбина. Инженери, изследователи и разработчици на AI често стартират с годишни заплати над $100,000, които могат да нараснат до $900,000 за висши позиции в глобални технологични корпорации.

Някои компании, дори предлагат заплати до $300,000-$400,000 за опитни “инженери на промптове” или prompt engineers на английски. Това са нов тип специалисти, които могат ефективно да насочват AI системи като ChatGPT, Bard, Claude 2 и много други да предоставят точната и детайлна информация. Например една от най-големите компании за изкуствен интелект, Anthropic, търси опитни „prompt engineers“, като заплатите които предлага достигат до $375 000. Това подчертава високата стойност и търсене на този вид умения на пазара на труда.

Но, за да станете част от този нарастващ сектор, е необходимо да разполагате с подходящите познания и умения. В България, водещи институции като Технически университет – София, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Института по компютърни науки, изкуствен интелект и технологии INSAIT и др. предоставят разнообразни програми и специалности, фокусирани върху AI. Ако желаете да започнете кариера в областта на изкуствения интелект и компютърните науки, силно ви препоръчваме да разгледате възможностите, предоставени от учебните заведения в България.

Въпреки това, има редица качествени и безплатни курсове, които могат да ви помогнат да стартирате в областта на изкуствения интелект.

В този материал ще разгледаме топ пет AI курсове за начинаещи, които не само могат да разширят вашите професионални умения, но и да имат трансформиращ ефект върху цялостната ви кариера.

1. AI за всеки (AI for everyone) от Андрю Нг и DeepLearning.AI

 • Оценка: 4.8 (38,878 отзива)
 • Ниво: За начинаещи
 • Продължителност: Около 10 часа, гъвкав график
 • Съдържание: 4 модула, 9 видеа, 1 тест

Курсът „AI за всеки“ има за цел да ви помогне да разберате технологиите, които стоят в основата на на изкуствения интелект. Той е подходящ както за начинаещи, така иза хора с основни технически познания за AI, които искат да задълбочат своите познания. Курсът е предоставен от DeepLearning.AI и е воден от Андрю Нг.

Програмата включва:

 • Изучаване на терминологията в AI, като невронни мрежи, машинно и дълбоко обучение, и наука за данните.
 • Разбиране на възможностите и ограниченията на AI.
 • Откриване на възможности за приложение на AI във вашата организация.
 • Създаване на проекти по AI и разбиране на работния процес в машинното обучение и анализа на данни.
 • Работа в екип и формулиране на стратегия за изкуствен интелект във вашата компания.
 • Етични и обществени аспекти на AI.

Сертификат:

След успешното завършване на курса, вие получавате дигитален сертификат. Този академичен документ не само удостоверява вашите знания и умения в сферата на изкуствения интелект, но също така подчертава вашата компетентност да разпознавате и прилагате AI технологии в професионалния контекст на вашата организация.

Допълнителна информация:

Създателят на курса, Андрю Нг, е един от водещите световни експерти в областта на изкуствения интелект и машинното обучение. Той е един от създателите на платформата за онлайн образование Coursera, бивш ръководител на Google Brain, главен научен сътрудник в Baidu.

2. Въведение в генеративния изкуствен интелект (Generative AI Learning Path) от Google

 • Продължителност: Приблизително 1 ден за всеки модул
 • Ниво: Входно до средно ниво
 • Професионален фокус: Генеративен AI, големи езикови модели, етика в AI
 • Платформа: Google Cloud Skills Boost
 • Съдържание: 10 модула

Въведение в генеративния изкуствен интелект“ е образователна пътека, предлагана от Google Cloud Skills Boost, която има за цел да ви осигури задълбочено познание за приложението на генеративен AI в различни сфери. Програмата обхваща разнообразни теми, като големи езикови модели, генериране на изображения и разгръщане на генеративни AI решения в Google Cloud.

Включените модули са:

 • Въведение в генеративния AI
 • Въведение в големите езикови модели
 • Основи на генеративния AI
 • Отговорно прилагане на AI
 • Генеративен AI в Google Cloud

Сертификат:

След като успешно завършите всеки от курсовете в програмата, ви се издава дигитален сертификат във формата на значка. Тези дигитални значки служат за демонстрация на вашите умения и знания в областта на генеративния AI пред потенциални работодатели, както и във вашите професионални профили и социални мрежи.

4. Основни професионални умения в генеративния AI (Career Essentials in Generative AI) от Microsoft и LinkedIn

 • Продължителност: 4 часа
 • Ниво: За хора с основни технически познания
 • Професионален фокус: Генеративен AI, машинно обучение, етика в AI
 • Платформа: Microsoft, LinkedIn
 • Съдържание: 5 модула

Основни професионални умения в генеративния AI“ е безплатен учебен план, разработен от Microsoft и LinkedIn, който цели да предостави ключовите умения, необходими за прилагане на генеративен AI в професионалната ви кариера. Той покрива различни аспекти на генеративния AI, машинното обучение и етиката, предоставяйки високо ниво на информация.

Включени курсове в учебния план са както следва:

 • Въведение в изкуствения интелект
 • Какво е генеративен AI?
 • Генеративен AI: Еволюция на разумното онлайн търсене
 • Оптимизиране на Вашата работа с Microsoft Bing Chat
 • Етика в ерата на генеративния AI

Сертификат:

След успешното завършване на курса, вие имате възможност да положите изпит и да получите професионален сертификат, който може да публикувате в профила си в LinkedIn.

5. Елементите на AI (Elements of AI) от Университета в Хелзинки

 • Продължителност: 6 седмици, 5-10 часа на седмица
 • Ниво: Отворен за всеки, независимо от техническия опит
 • Професионален фокус: Основни понятия по изкуствен интелект

Елементите на AI“ е безплатен онлайн курс, предназначен за всеки, който иска да разбере какво представлява изкуственият интелект, какво е възможно (и невъзможно) да се постигне с него и как той влияе на нашия живот – без нужда от сложни математически изчисления или програмиране.

Включени курсове в учебния план са както следва:

 • Какво е AI?
 • Решаване на проблеми с AI
 • Приложение на AI в реалния свят
 • Машинно обучение
 • Невронни мрежи
 • Обществени и етични последици от AI

Сертификат:

Сертификатът от курса „Елементи на изкуствения интелект“ не само удостоверява вашите познания в областта, но и ви предоставявя възможности за създаване на професионални контакти и кариерно развитие.

Допълнителна информация:

Курсът е най-популярния в историята на Университета в Хелзинки и има над 90,000 регистрирани участници.

Закючение

Изкуственият интелект (AI) е безспорно едно от уменията на бъдещето и се очаква да допринесе с около 15 трилиона долара към световната икономика до 2030 година.

В този контекст, инвестицията в образование, независимо дали става дума за време или финанси, може да бъде изключително ценна. Колкото по-рано започнете, толкова по-добре!

Ако искате да станете част от бъдещето на тази трансформативна технология, тези курсове представляват отлична отправна точка.

Последвайте ни в социалните мрежи – FacebookInstagramX и LinkedIn!

Можете също така да ни намерите и последвате и в Google News Showcase.

Остави коментар

Абонирайте се за нашите седмични бюлетини

Получавайте всяка неделя в 10:00ч последно публикуваните в сайта статии

Бюлетини: