AI Bulgaria AI Bulgaria

AI Cluster Bulgaria: За устойчива AI екосистема в България

Logo AI Cluster Bulgaria

С нарастващия интерес към изкуствения интелект (ИИ) в световен мащаб България активно участва в тази вълнуваща област, като AI Cluster Bulgaria се утвърждава като ключов фактор за развитието на устойчива екосистема в областта на изкуствения интелект у нас.

Организацията обединява експерти от най-различни сфери – от специалисти в AI, финансови анализатори и инвеститори, до патентни специалисти, PR експерти, журналисти, юристи, експерти по етика, както и специалисти, работещи по проекти на национално и европейско ниво.

Технологичен профил

Технологичният профил на клъстера включва експертен опит в областта на изкуствения интелект, машинното обучение, Big Data и Data Science и техните приложения в областите на компютърното зрение, NLP, IoT, AR, VR, Client Modeling, Green AI, Cloud Computing and Networking and interconnectivity – Smart Cities and др.

Освен това организацията предлага редица услуги – от разработване на проекти и финансова подкрепа до техническа инфраструктура и обучение. Подкрепата за стартиращи компании и акселератори също са ключови области в тяхната дейност.

Сътрудничество и стратегически партньорства

AI Cluster Bulgaria заема централно място в екосистемата на изкуствения интелект в България, като си партнира активно с различни институции и организации. На регионално и национално ниво клъстерът работи в тясно сътрудничество с партньори като Министерство на икономиката, BSMEPA, Столична община, BESKO и Българската агенция за инвестиции. Освен това, те поддържат активни взаимоотношения с академични институции като Медицински университет – Пловдив и Тракийския университет в Стара Загора.

Клъстерът членува и в Консултативния съвет на BRAIT (Българска Работодателска Асоциация Иновативни Технологии). Също така участва в предприемачески инициативи като Pitch2Pitch и е сред основателите на Българската екосистема за изкуствен интелект, като работи в партньорство с Фондация ЛИБРе.

AI Club: Обучение и иновации

Основен акцент в дейността на AI Cluster Bulgaria е обучението. Те са основатели на AI Club – инициатива, създадена в партньорство с Sofia Tech Park Groworking Space, която има за цел да отговори на нуждите на експертите, студентите и ентусиастите в областта на изкуствения интелект. AI Club обучава участниците в уменията и способностите за анализ, дизайн и разработка на компютърни системи и техните приложения.

През 2023 г. Клъстерът планира да представи поредица от обучителни видеоклипове на тема изкуствен интелект, разработени в партньорство с различни организации. Тези видеоклипове ще бъдат на български език и ще разглеждат различни аспекти и технологии, свързани с изкуствения интелект. За повече информация следете уебсайта AI Cluster Bulgaria.

Spinoff Bulgaria: Стимулиране на стартъп екосистемата

Инициативата Spinoff Bulgaria също допринася за укрепването на екосистемата на изкуствения интелект в България. Това е международна конференция, създадена от Health and Life Sciences Cluster Bulgaria, AI Cluster Bulgaria и Venrize, която има за цел да създаде и приложи устойчива екосистема и култура за spin-off стартъпи.

Тази година конференцията ще се проведе на 28-ми и 29-ти септември 2023 г. в Националния исторически музей, София.

Европейски AI форум: Обединяване на силите на AI в Европа

На европейско ниво AI Cluster Bulgaria играе ключова роля като един от основателите на Европейския AI форум (EAIF). Форумът включва над 2 000 компании в областта на изкуствения интелект от различни страни на Стария континент. EAIF е първата неправителствена организация, която действа като общ европейски глас за сектора на изкуствения интелект.

Растеж и успехи на AI сектора в България

България може да е малка страна, но е пълна с амбициозни и талантливи хора, особено в сектора на изкуствения интелект. Въпреки многобройните кризи през последните години секторът на изкуствения интелект в България бележи завиден растеж. Доказателство за това е доклада за 2022 г. на AI Cluster Bulgaria и SeeNews, според който българските разработчици на изкуствен интелект са постигнали рекордно високи приходи от 25,7 млн. евро през 2021 г. Този факт подчертава напредъка и възможностите на AI сектора в България, който продължава да се развива въпреки предизвикателствата.

Последвайте ни в FacebookInstagramX и LinkedIn!

Можете също така да ни намерите и последвате и в Google News Showcase.

Остави коментар

Абонирайте се за нашите седмични бюлетини

Получавайте всяка неделя в 10:00ч последно публикуваните в сайта статии

Бюлетини: