AI Bulgaria AI Bulgaria

Anthropic представи Claude 2.1 с контекстен прозорец от 200,000 токена

Claude 2.1

Anthropic, един от най-големите конкуренти на OpenAI, пусна Claude 2.1, подобрена версия на своя водещ голям езиков модел (LLM).

Моделът включва три основни подобрения: контекстен прозорец, точност и приложимост.

Относно контекстния прозорец, т.е. количеството данни, на които моделът може да обръща внимание наведнъж, Claude 2.1 може да обработва до 200,000 токена. Това е еквивалентно на около 150,000 думи или 500 страници текстово съдържание.

Токен” в този контекст означава най-малката единица информация, която моделът може да обработва, например дума или част от дума.

За сравнение, GPT-4 Turbo, представен по-рано този месец на OpenAI DevDay, предлага контекстен прозорец от 128,000 токена. Въпреки че и двата модела представляват значителен напредък в технологията на езиковите модели, Claude 2.1 има ясно превъзходство по този показател.

Освен разширения контекстен прозорец, от Anthropic твърдят, че моделът генерира 2 пъти по-малък брой неверни или измислени твърдения. Този показател е особено важен при обработката на чувствителни финансови и правни документи, изискващи висока точност.

Claude 2.1 също въвежда бета поддръжка за свързване със съществуващи API-та, бази данни и уеб услуги. Например, Claude може да прави заявки към частни бази данни, да превежда естествен език в API заявки или да взаимодейства с платформи за електронна търговия за подпомагане на онлайн покупки. Целта е улесняване на интеграцията с реални корпоративни системи.

В помощ на разработчиците, Anthropic представи обновена конзола, включваща работен панел за тестване в реално време и фрагменти с код за интеграция на API. Въвеждат се и нови „системни насоки“ за персонализиране на тона и структурата на отговорите на Claude.

Достъп до Claude 2.1

През миналия месец, Anthropic разшири достъпа до своите услуги в 95 държави, като увеличи пазарното си присъствие отвъд САЩ и Обединеното кралство. Въпреки това, те остават недостъпни в рамките на Европейския съюз.

Все пак има няколко начина да използвате Claude 2.1 в Европа и в частност България.

Първият е Perplexity AI – AI търсачка, която използва GPT-4 от OpenAI и Claude от Anthropic. Също така предлагат платформа за модели с отворен код като Mistral 7b от френския стартъп Mistral AI, както и Lamma 13b, Lamma 70b и Code Lamma от Meta. От Perplexity вече са интегрирали Claude 2.1 в своите услуги.

Вторият начин е Poe.com – платформа, която предоставя достъп до AI модели от OpenAI, Anthropic, Stability AI, Google, Meta и др.

Последвайте ни в социалните мрежи – Facebook, Instagram, X и LinkedIn!

Можете също така да ни намерите и последвате и в Google News Showcase.

Остави коментар

Абонирайте се за нашите седмични бюлетини

Получавайте всяка неделя в 10:00ч последно публикуваните в сайта статии

Бюлетини: