FEATURED

PharVision Capital: AI за превъзходство на финансовите пазари

PharVision Capital е квантов хедж фонд, който прилага машинно обучение и изкуствен интелект, за да анализира процесите на финансови пазари.

FEATURED

Smart Soft Healthcare: AI решения в областта на радиологията

Smart Soft Healthcare e българска компания, използваща AI технологии и медицинска експертиза за точни ЯМР диагнози на гръбначни заболявания.

FEATURED

Imagga: Водеща българска компания в сферата на Компютърното Зрение

Imagga е предпочитан избор за повече от 30 000 стартиращи фирми, разработчици и студенти, като услугите на компанията намират приложение в повече от 82 страни по света.

FEATURED

Transmetrics: Българска логистична компания лидер в AI иновациите

Transmetrics предлага иновативни AI решения за транспортната и логистичната индустрия.

FEATURED

Childish: Българска компания с фокус върху Data Science и AI

Childish е българска компания с богат технологичен опит в софтуерните решения, изкуствения интелект и обработката на данни.

FEATURED

AI Cluster Bulgaria: За устойчива AI екосистема в България

AI Cluster Bulgaria работи за изграждане на устойчива AI екосистема в България, като подкрепя образованието, сътрудничеството и иновациите.

FEATURED

UMNI: Българска компания, специализирана в AI чатботове

UMNI е българска компания, специализирана в AI асистентите и интеграцията им в бизнеса.

Към Уебсайта